Ile energii otrzymamy w ciągu roku z instalacji fotowoltaicznej?

Ile energii otrzymamy w ciągu roku z instalacji fotowoltaicznej?

Ile prądu może wyprodukować instalacja fotowoltaiczna w ciągu roku? Jakie czynniki na to wpływają? Dowiesz się tego z naszego artykułu!

Na ilość wytworzonej energii w instalacji fotowoltaicznej ma wpływ szereg czynników. Najważniejszym parametrem jest moc nominalna instalacji, wyrażona w kWp (kilowatopeak),  czyli moc szczytowa, maksymalna.

Moc modułów słonecznych zależna jest od pogody oraz typu instalacji. Parametry paneli słonecznych, w tym kWp, podawane przez producentów, wyznaczane są w standardowych warunkach pracy, czyli STC (z j. angielskiego standard test conditions), wtedy kiedy  promieniowanie słoneczne osiąga moc 1000 W/m2, temperaturę 25°C i prędkość wiatru 1,5 m/s.

Na uzyski kluczowe instalacji PV wpływ ma nasłonecznienie. Nasłonecznieniem nazywamy wartość sumy natężenia promieniowania słonecznego na określoną powierzchnię (najczęściej m2) w określonym czasie. Ilość produkowanej energii zależy od ilości promieniowania słonecznego docierającego do modułów, dlatego istotne jest ustawienie paneli
w odpowiednim kierunku (na półkuli północnej najkorzystniejsze jest ustawienie modułów dokładnie na południe) oraz pod odpowiednim kątem (optymalne nachylenie paneli zależy od szerokości geograficznej na jakiej znajduje się inwestycja. W Polsce jest to 30-35°).

Na ilość energii jaką możemy wytworzyć z instalacji wpływ ma także zacienienie modułów. Najlepiej jest ustawić panele tak, aby zarówno w ciągu dnia jak i całego roku nie występowało żadne zacienie.

Bardzo ciężko jest w 100% określić jej dokładną moc instalacji, ze względu na to że wszystko tak mocno jest uzależnione od pogody. Instalacja może wytworzyć mniej lub więcej prądu, niż obliczona wartość. Średnią roczną ilość kilowatogodzin przez daną instalację oblicza się mnożąc moc instalacji razy 1000. W ten sposób otrzymujemy średnią roczną ilość wytwarzanych kilowatogodzin. Na przykład instalacja o mocy 3 kW będzie rocznie wytwarzała około 3 000 kWh, a instalacja o mocy 10 kW 10 000 kWh. DTS Serwis oferuje energooszczędne panele fotowoltaiczne najwyższej jakości w konkurencyjnych cenach na rynku.

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *